Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni

pok. 214GG
tel.: 24 3672174
e-mail: marzena.majzner@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:

Dyżury Prodziekana ds. Studiów WBMiP w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Studia stacjonarne

czwartek godz. 8.00 – 10.00 – dyżur zdalny (czat na MS Teams) – odpowiedzi są udzielane studentom za pośrednictwem czatu tylko w godzinach dyżuru

Studia niestacjonarne

sobota zjazdowa godz. 7.30 – 9.30  – dyżur zdalny (czat na MS Teams) – odpowiedzi są udzielane studentom za pośrednictwem czatu tylko w godzinach dyżuru