Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat - sekcja studiów stacjonarnych

Maria Góral

maria.goral@pw.edu.pl

Bogusława  Krajewska

boguslawa.krajewska@pw.edu.pl

Dziekanat - sekcja studiów niestacjonarnych

Katarzyna Cichaczewska

katarzyna.cichaczewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Majchrzak

agnieszka.majchrzak@pw.edu.pl 

Kierownik Dziekanatu

mgr Dorota Chudzicka

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Włodzimierz Koper