Plany zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach. Plany zajęć należy sprawdzać w układzie tygodniowym.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8
Inżynieria środowiska sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8
Mechanika i budowa maszyn sem. 2 sem. 4

sem. 6- IMiSE 

sem. 6 - SMiA

  sem. 2 sem. 4 sem. 6  
Technologia chemiczna sem. 2 sem. 4

sem. 6 - TPN

sem. 6 - TTS

  sem. 2 sem. 4 sem. 6  
studia drugiego stopnia
Budownictwo - sem. 2 - - - sem. 2 - -
Mechanika i budowa maszyn sem. 1   sem. 3 - - sem. 2 - -
Technologia chemiczna sem. 1   sem. 3 - sem. 1 - sem. 3 -

Dodatkowe zajęcia uzupełniające dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Budownictwo

Matematyka: grupa 1 - wtorek 14:30 - 16:00 s. 55, prowadzący dr Andrzej Pankowski, grupa 2 - środa 14:00 - 15:30 s. 39, prowadzący dr Katarzyna Matczak

Fizyka: grupa 1 - poniedziałek 12:00 - 13:30 s.7, prowadzący dr inż. Roman Rumianowski (studenci z 1 grupy laboratoryjnej z Chemii oraz studenci z 1 grupy projektowej z Komputerowego wspomagania rysunku technicznego), grupa 2 - poniedziałek 14:00 - 15:30  s. 7, prowadzący dr inż. Roman Rumianowski (studenci z 5 grupy laboratoryjnej z Chemii oraz studenci z 3 grupy projektowej z Komputerowego wspomagania rysunku technicznego), grupa 3 - środa 8:30 - 10:00 s. 54, prowadzący dr inż. Roman Rumianowski (pozostali studenci)

Inżynieria środowiska

Matematyka: grupa 1 - środa 8:15 - 9:45 s. 47, prowadzący dr Cezary Obczyński

Fizyka: grupa 1 - wtorek 13:15 - 14:45 s. 45, prowadzący dr inż. Roman Rumianowski

Mechanika i budowa maszyn

Matematyka: grupa 1 - czwartek 15:15 - 16:45 s. 17 GM, prowadzący dr Cezary Obczyński, grupa 2 - czwartek 17:00 - 18:30 s. 17 GM, prowadzący dr Cezary Obczyński

Fizyka: grupa 1 - środa 14:00 - 15:30 s. 62, prowadzący dr Edward Mulas

Technologia chemiczna

Matematyka: grupa 1 - wtorek 15:30 - 17:00 s. 62 GG, prowadzący dr Cezary Obczyński

Fizyka: grupa 1 - środa 15:45 - 17:15 s. 62, prowadzący dr Edward Mulas

Chemia: według załączonej tabeli

Chemia wyrównawcze

Legenda: przez pierwszą połowę semestru zajęcia wyrównawcze z chemii prowadzi dr inż. Dariusz Szychowski. Grupa ćwiczeniowa 1 ma zajęcia w każdy czwartek w godz. 14:00-15:30 (grupa ćwiczeniowa - 1 z Obliczeń chemicznych). Natomiast grupa ćwiczeniowa 2 – ma zajęcia w ruchomych godzinach w środę dostosowanych do zajęć z Algebry liniowej i Zarządzania jakością (co 2 tygodnie) tj. w godzinach 8:40-10:10 – dostosowanie do zajęć z Algebry liniowej i 10:15-11:45 dostosowanie do zajęć z Zarządzania jakością.

Od 01.12.2021 r. zajęcia wyrównawcze z chemii będzie prowadziła dr inż. Mariola Nowacka. Grupa ćwiczeniowa 1 będzie miała zajęcia w każdą środę w godz. 8:30-10:00. Natomiast grupa ćwiczeniowa 2 w ruchomych godzinach (co 2 tygodnie) w każdą środę dopasowanych do Algebry liniowej i wykładu z Zarządzania jakością tj.  w godzinach 14:00-15:30 – po ćwiczeniach z Algebry liniowej, 10:15-11:45 – przed wykładem z Zarządzania jakością (co 2 tyg).