Plany zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach. Plany zajęć należy sprawdzać w układzie tygodniowym.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 1 sem. 3 sem. 5 sem. 7 sem. 1 sem. 3 sem. 5 sem. 7
Inżynieria środowiska sem. 1 sem. 3 sem. 5 sem. 7 sem. 1 - sem. 5 sem. 7
Mechanika i budowa maszyn sem. 1 sem. 3 sem. 5 sem. 7 SMiA sem. 1 sem. 3 sem. 5 sem. 7
Technologia chemiczna sem. 1 sem. 3 sem. 5 

sem. 7 TPN

sem. 7 TTS

sem. 1 - sem. 5 sem. 7
Przemysłowe Zastosowania Informatyki sem. 1              
studia drugiego stopnia
Budownictwo - - sem. 3 - sem. 1 - sem. 3 -
Inżynieria środowiska - - - - sem. 1 - - -
Mechanika i budowa maszyn - sem. 2 - - - - sem. 3 -
Technologia chemiczna - sem. 2 - - - - - -