Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawie dnia 15.10.2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia się w tym dniu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, godziny wolne od zajęć dydaktycznych w czasie od godz. 15.00 do godz. 21.00.