Skład osobowy

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. inż. Waldemar Kurowski

dr Jerzy Dobrosielski

dr inż. Jerzy Pietrzyk

dr inż. Henryk Rode

dr inż. Mariusz Sarniak

dr inż. Mariusz Szreder

dr inż. Cezary Wiśniewski 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

st. tech. Janina Olewnik 

st. tech. Tomasz Olewnik