Kontakt

Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji

Sekretariat:

09-402 Płock, ul. Jachowicza 2/4, pok.31 GM

tel. (24) 367 59 93

tel./fax (24) 262 65 42

e-mail: janka@pw.plock.pl