Badania i nauka

Problematyka badawcza:

 • Ocena efektywności energetycznej systemów bioagrosuszących.
 • Badania w zakresie destrukcyjności procesów technologicznych.
 • Energetyczne i materiałowe wykorzystanie produktów odpadowych.
 • Logistyczne i technologiczne aspekty recyklingu.
 • Energetyczne i materiałowe wykorzystanie biomasy.
 • Badania eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych.
 • Badania eksploatacyjne gruntowych i powietrznych pomp ciepła.
 • Modelowanie procesów eksploatacyjnych i bioagrotechnicznych.
 • Stosowanie komputerów pokładowych w maszynach rolniczych.
 • Badania i matematyczne modelowanie procesów: oprysku roślin, cięcia materiałów łodygowych, współoddziaływania układów jezdnych pojazdów rolniczych z glebą, automatycznego sterowania mikroklimatem w przechowalniach produktów rolniczych.
 • Teoretyczne podstawy eksploatacji i badania niezawodności maszyn.
 • Racjonalne wykorzystanie energii w rolnictwie.
 • Systemy ekspertowe do diagnozowania maszyn.

Doktoraty i habilitacje:

W zakresie tej problematyki realizowane są w Zakładzie prace doktorskie i habilitacyjne.

Prace doktorskie:

 • Walczak R.: Metoda oceny efektywności energetycznej recyrkulacji w procesie suszenia zielonek w suszarce bębnowej, 1995
 • Pietrzyk J.: Metoda szacowania nierównomierności oprysku, 1996
 • Wiśniewski C.: Metoda weryfikacji przydatności charakterystyk użytkowania do oceny niezawodności maszyn rolniczych, 1996
 • Rode H.: Dobór parametrów śrubowego zespołu tnącego przeznaczonego do ścinania roślin źdźbłowych, 1997
 • Sarniak M.: Metoda szacowania skuteczności obłuskiwania nasion rzepaku, 1997
 • Szreder M.: Mikroprocesorowy system nadzoru charakterystyk funkcjonowania kombajnu zbożowego, 2001
 • Dzierżanowski R.: Metoda oceny efektywności energetycznej suszarek daszkowych z hybrydowym generatorem ciepła, 2002
 • Michalak G.: Wpływ parametrów funkcjonalnych rozpylaczy na jakość oprysku, 2003

Prace habilitacyjne:

 • Walczak R.: Metoda oceny efektywności energetycznej suszarek rolniczych, 2007