Dydaktyka

Sylwetka absolwenta:

Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji jest prowadzącym opiekunem specjalności dydaktycznej:  budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów mechanika i budowa maszyn.

Absolwenci w czasie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • opracowania koncepcji i metod wykorzystania komputerowego wspomagania projektowania (AutoCAD) w projektowaniu maszyn i urządzeń z optymalizacją konstrukcji,
  • projektowania rozwiązań konstrukcyjnych zespołów roboczych, układów napędowych, układów sterowania – w tym sterowania automatycznego z zastosowaniem techniki elektronicznej, mikroprocesorowej lub komputerów pokładowych,
  • projektowania procesów wytwórczych lub naprawczych maszyn i urządzeń,
  • badania właściwości materiałów konstrukcyjnych i właściwości materiałów rolniczych,
  • opracowania projektów wykorzystania alternatywnych źródeł energii, zmniejszania energochłonności prac rolniczych, sterowania mikroklimatem w pomieszczeniach itp.

Absolwenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności wg własnych zainteresowań oraz potrzeb na studiach podyplomowych prowadzonych w Uczelni i poza Uczelnią, stażach zagranicznych, praktykach specjalistycznych itp.