Rozkłady zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.

Zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej od 1 czerwca 2020 r.

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 2 sem. 4 sem. 6 - - sem. 4 - -
Inżynieria środowiska sem. 2 sem. 4 - sem. 8 sem. 2 sem. 4 - sem. 8
Mechanika i budowa maszyn sem. 2 sem. 4 sem. 6 - sem. 2 sem. 4 sem. 6 -
Technologia chemiczna sem. 2 sem. 4 sem. 6 - sem. 2 sem. 4 sem. 6 -
studia drugiego stopnia
Budownictwo - - - - - - - -
Mechanika i budowa maszyn sem. 1 - - - sem. 2 - - -
Technologia chemiczna sem. 1 sem. 3 - - sem. 1 sem. 2 sem. 3 -