Działalność

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (KNIŚ) działa przy Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej w Płocku. Cele Koła Naukowego Inżynierii Środowiska to: umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie problemów inżynierii środowiska oraz popularyzacja osiągnięć członków Koła.

Cele te KNIŚ realizuje poprzez:             

  • udział studentów/członków koła w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska,
  • organizowanie sympozjów naukowych  oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne uczelnie,
  • organizowanie szkoleń dla przyszłych inżynierów  przy współpracy z podmiotami istotnymi dla branży sanitarnej, budowlanej.
  • organizowanie akcji charytatywnych, w których razem ze studentami jako wolontariusze pracują uczniowie płockich szkół średnich: LO im. St. Małachowskiego i LO im. Wł. Jagiełły.

Działalność charytatywna

Działalność  KNIŚ nie ogranicza się do spraw naukowych. Koło organizuje akcje charytatywne, w których razem ze studentami jako wolontariusze pracują uczniowie płockich szkół średnich: LO im. St. Małachowskiego i LO im. Wł. Jagiełły.

Działalność naukowa

Największym cyklicznym przedsięwzięciem naukowym realizowanym przez KNIŚ jest Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika – AQUA