Skład osobowy

Opiekun naukowy - dr inż. Bożena Piątkowska

Przewodniczący - Aneta Bugaj 

Wiceprzewodniczący - Michał Grzembski

Sekretarz - Natalia Gościniak

101
102

101

101