Koło Naukowe SONDA

Działalność Koła nakierowana jest na pogłębienie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, a także kształtowanie umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Koło umożliwia swoim członkom rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii i globalizacji. Głównym punktem działalności KN SONDA w ciągu roku jest organizacja Konferencji Międzynarodowej, na której członkowie Koła i zaproszeni goście prezentują referaty dotyczące wybranego zagadnienia. Innymi elementami działalności Koła jest organizacja różnych wyjazdów, szkoleń i spotkań ze znanymi osobami.