Koło Naukowe Inżynieri Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska działa przy Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Przedmiotem zainteresowania Koła są zagadnienia związane z problemami Inżynierii Środowiska. Działalność  Koła ma na celu umożliwienie studentom poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych z dziedziny Inżynierii Środowiska. Odbywa się to głównie w czasie wyjazdów na konferencje naukowe, seminaria czy też do zakładów ściśle  związanych z ochroną i inżynierią środowiska (SUW, oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów, elektrociepłownie).

Zapraszamy do Aktualności