Sympozjum AQUA

AQUA 2019 - Relacja

AQUA 2019 - Relacja

W dniu 30 maja 2019 roku odbyło się już po raz trzydziesty siódmy Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska.

XXXIX Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2022

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2022 roku odbędzie się XXXIX Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2022 nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

Tematyka referatów jest następująca:

  • WODA
  • ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE
  • ODPADY
  • BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
  • GLEBA
  • POWIETRZE

Do udziału w Sympozjum Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza studentów i pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką. Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 15 sierpnia 2022 r. poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia na adres e-mail: aqua@pw.edu.pl.

Jednocześnie prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r. treści streszczenia wystąpienia w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .docx oraz rozdziału monografii (drogą e-mailową na adres aqua@pw.edu.pl). Materiały zostaną wydrukowane w formie monografii i bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Możliwe jest także opublikowanie artykułów w JOURNAL OF BIOMEDICAL RESEARCH&ENVIRONMENTAL SCIENCES (wydanie specjalne pokonferencyjne - BEZPŁATNIE).

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Justyna Ciemnicka (justyna.ciemnicka@pw.edu.pl).

Dodatkowo w dniu 28 października 2022 r. planowana jest sesja naukowa związana z 130-leciem Wodociągów Płockich.

aqua na stronę

Pliki do pobrania dostępne pod linkiem:

https://www.pw.plock.pl/Wydzial-BMiP/Aktualnosci/XXXIX-Miedzynarodowe-Sympozjum-AQUA-202