Skład osobowy

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

Nauczyciele akademiccy:

dr inż. Robert Dzierżanowski

dr inż. Marcin Kowalski

dr inż. Dariusz Lodwik

dr inż. Wojciech Korzybski

mgr inż. Krzysztof Obst

mgr inż. Tomasz Kiciński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr Marta Szafrańska

Patryk Janiszewski