Skład osobowy

Kierownik Zakładu: prof. nzw. dr hab. Ewa Maria Kasprzycka

Nauczyciele akademiccy:

dr inż. Robert Dzirżanowski

dr inż. Włodzimierz Malesa

dr inż. Dariusz Lodwik

dr inż. Jerzy Bielanik

dr inż. Wojciech Korzybski

dr inż. Grzegorz Michalak

mgr inż. Tomasz Kiciński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
  • mgr inż. Sławomir Pilarczyk
  • Jerzy Piotrowski