Badania i nauka

Problematyka badawcza realizowana przez pracowników Zakładu:

Rozwijanie komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie:

  • projektowania wybranych zespołów maszyn,
  • doboru materiałów i opracowań technologii wytwarzania,
  • metod modelowania przestrzennego w systemach CAD w procesie projektowania,
  • zastosowania systemów CAD w procesie kształtowania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
 • Badania dynamiki sprzętu mechanicznego w oparciu o pomiary sił, przyspieszeń, ciśnień, prędkości, przemieszczeń oraz naprężeń w elementach konstrukcji.
 • Analiza obliczeniowa stateczności konstrukcji przy przebiegach aperiodycznych oraz cyklicznych.
 • Analiza wpływu zmiennych nacisków jednostkowych na siłę jazdy mechanizmu jezdnego, modelowanie rozprzestrzeniania się nacisków jednostkowych w głąb ośrodka glebowego, opracowanie modelu opisującego wielkość nacisków przy wielokrotnym przetaczaniu opony po tym samym śladzie oraz jego weryfikacja w świetle dotychczasowych badań
 • Badania struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych oraz złączy spajanych.
 • Badania budowy i właściwości węglikowych warstw dyfuzyjnych, warstw typu duplex oraz hybrydowych, wytwarzanych dla zwiększenia trwałości narzędzi i części maszyn, narażonych podczas eksploatacji na zużycie przez tarcie oraz korozję.   
 • Zastosowania metod modelowania w systemach CAD, obliczeń MES i symulacji cyfrowej w procesach projektowania maszyn i urządzeń
 • Zastosowanie metod modelowania cyfrowego i obliczeń metodą elementów skończonych w badaniach układu pojazd-teren
 • Diagnostyka stanu eksploatacyjnego systemów technicznych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu.