Dydaktyka

Zakład PTiKM dysponuje własną bazą dydaktyczną obejmującą:

Laboratorium Materiałoznawstwa, Laboratoria Technik Wytwarzania, Laboratorium Metrologii, Pracownia Komputerowa CAD.

W Laboratorium Materiałoznawstwa prowadzone są zajęcia z przedmiotów:

  • Materiały Konstrukcyjne w Budowie Maszyn
  • Wytrzymałość Materiałów

W Laboratorium Technik Wytwarzania  prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Obróbka Skrawaniem i Obrabiarki
  • Technologie Bezwiórowe

W Laboratorium Metrologii prowadzone są zajęcia z przedmiotu:

  • Metrologia

W Pracowni Komputerowej CAD prowadzone są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w następujących przedmiotach:

  • Technologia Informacyjna
  • Rysunek Techniczny i Grafika Komputerowa
  • Podstawy Konstrukcji Maszyn
  • Wybrane Zagadnienia CAD
  • Wybrane Zagadnienia CAx

.

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu
Nazwa przedmiotu, studia stacjonarne/studia niestacjonarne Semestr X
Nazwa przedmiotu 2, studia stacjonarne/studia niestacjonarne Semestr Y