Studia stacjonarne, I stopień

Semestr V
Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych
 
Semestr VI
Technologia tworzyw sztucznych
Chemia polimerów
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych
Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 
Semestr VII
Chemia polimerów
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Seminarium dyplomowe

Podobne treści