Badania i nauka

Oferta naukowo-badawcza Zakładu obejmuje

Polimery i tworzywa sztuczne

 1. Badania właściwości chemicznych, fizycznych i reologicznych
 2. Mikroskopowe badania struktury
 3. Modyfikacja właściwości poliolefin
 4. Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych

Materiały bitumiczne pochodzenia naftowego i węglowego (asfalty, paki, ciężkie frakcje olejowe i produkty na ich podstawie)

 1. Badania budowy fizykochemicznej
 2. Badania właściwości chemicznych, fizycznych, reologicznych oraz badania mikroskopowe

Układy asfalt-polimer

 1. Dobór składników, optymalizacja receptur
 2. Optymalizacja parametrów otrzymywania
 3. Badania właściwości fizykochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod reologicznych i mikroskopowych oraz aplikacje

Płyny chłodzące dla motoryzacji

 1. Opracowanie i optymalizacja receptur
 2. Ocena właściwości

Ochrona środowiska

 1. Ocena oddziaływania (raporty)
 2. Przeglądy ekologiczne
 3. Ekspertyzy dotyczące zagospodarowania odpadów przemysłowych
 4. Ekspertyzy dotyczące zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych