ICh PW

Witamy na stronie internetowej Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej

ICh PW

Instytut Chemii prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych.

Prowadzone kierunki posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Informacje dla kandydatów na studia:

Instytut Chemii jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

W skład Instytutu wchodzi 5 jednostek podstawowych:

Uniwersytecki System Obslugi Studentow (USOS)
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna PW
     
Poczta PW Filii w Płocku
HelpDesk PW Filii w Płocku
Biuro Karier PW Filii w Płocku

Instytut Chemii prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w szerokim zakresie tematycznym.

  • Główne kierunki działalności
  • Konferencje
  • Laboratoria i aparatura
  • Repozytorium PW - baza publikacji
  • Oferta usługowa

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Centrala: (24) 36-72-100