ICh PW

Witamy na stronie internetowej Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej

ICh PW

Instytut Chemii prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych.

Prowadzone kierunki posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Informacje dla studentów:

  • stacjonarne I stopnia
  • niestacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia
  • niestacjonarne II stopnia

Informacje dla kandydatów na studia

Instytut Chemii jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

W skład Instytutu wchodzi 5 jednostek podstawowych:

Uniwersytecki System Obslugi Studentow (USOS)
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna PW
     
Poczta PW Filii w Płocku
HelpDesk PW Filii w Płocku
Biuro Karier PW Filii w Płocku

Instytut Chemii prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w szerokim zakresie tematycznym.

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

telefon: (24) 36-72-155

e-mail: ich.wbmp@pw.edu.pl