Zakład Tworzyw Sztucznych

Zakład istnieje od 1972 roku i prowadzi blok dyplomujący w specjalności technologia tworzyw sztucznych. Do końca roku akademickiego 2016/2017 w Zakładzie wykonano 1019 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Tematyka badawcza Zakładu dotyczy problematyki polimerów i tworzyw sztucznych, asfaltów i materiałów bitumicznych, ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów przemysłowych pochodzenia petrochemicznego i rafineryjnego. W dużym stopniu problematyka badawcza związana jest z profilem produkcji PKN ORLEN S.A. i BASELL ORLEN POLYOLEFINS.

W skład Zakładu wchodzą:

  1. Laboratorium Syntezy Polimerów
  2. Laboratorium Chemii Fizycznej i Badań Reologicznych Polimerów
    • Pracownia Badań Budowy Polimerów
  3. Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
    • Pracownia Wytłaczania i Wtrysku Tworzyw sztucznych
  4. Laboratorium Materiałów Bitumiczno-Polimerowych.