Aktualności

W dniach 15-18 września 2019r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i dr inż. Grzegorz Makomaski aktywnie uczestniczyli w XXIV Konferencji Naukowej "Modyfikacji Polimerów", która odbyła się w Zakopanem.
W dniach 3-7 września 2018r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Barbara Liszyńska, dr Blandyna Osowiecka i dr inż. Grzegorz Makomaski aktywnie uczestniczyli w IX Kongresie Technologii Chemicznej, który odbył się w Gdańsku.
W dniach 2-6 września 2018 r. dr inż. Wiesława Ciesińska aktywnie uczestniczyła w 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, która odbyła się w Zakopanem.
W dniach 10-13 września 2017r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr Blandyna Osowiecka i dr inż. Grzegorz Makomaski aktywnie uczestniczyli w XXIII Konferencji Naukowej "Modyfikacja Polimerów", która odbyła się w Świeradowie-Zdrój.
W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczył w IX Konferencji Naukowo-Technicznej "Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe". Dr Makomaski przedstawił wyniki badań dotyczące otrzymywania adsorbentów węglowych z bitumu naftowego modyfikowanego odpadami tworzyw sztucznych.
W dniach 18-22 października 2015r. w Poznaniu odbyła się 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection. Dr inż. Grzegorz Makomaski przedstawił wyniki badań na temat: "Preparation of activated carbons from pitch-polymer compositions in the process of activation with carbonates".
W dniach 20-23 września 2015r. dr inż. Tatiana Brzozowska, dr inż. Wiesława Ciesińska i dr inż. Grzegorz Makomaski aktywnie uczestniczyli w XXII Konferencji Naukowej "Modyfikacja Polimerów", która odbyła się w Kudowie-Zdrój.
W dniach 6-10 września 2015r. w Zakopanem odbyły się 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA12) i 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference. Dr inż. Wiesława Ciesińska przedstawiła wyniki badań na temat: "Thermal properties of polyethylene waxes produced during low pressure polymerization".
W dniach 30.08-4.09.2015r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Barbara Liszyńska i dr inż. Grzegorz Makomaski, aktywnie uczestniczyli w 8 Kongresie Technologii Chemicznej w Rzeszowie.
W dniach 3-5 grudnia 2014r. w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Kompozyty Nauka-Przemysł 2014". Dr inż. Wiesława Ciesińska i dr inż. Grzegorz Makomaski przedstawili wyniki badań prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Tworzyw Sztucznych.
W dniu 7 marca 2014r. W Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku odbyło się Seminarium Naukowo-Technologiczne, w którym uczestniczyli pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych oraz przedstawiciele firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Dr Elżbieta Gurdzińska przedstawiła wyniki badań z realizacji pracy badawczej pt. "Wpływ zawartości wosku w proszku polietylenowym na właściwości proszku i granulatu HDPE", a dr inż. Wiesława Ciesińska przedstawiła wyniki badań z realizacji pracy badawczej pt. Wpływ parametrów procesowych na instalacji do produkcji HDPE na produkt finalny i jego charakterystyka".
W dniach 12-15 listopada 2013 r. dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczył w VIII International Scientific and Technical Conference Carbon Materials and Polymer Composites, która odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu. Dr Makomaski przedstawił wyniki badań dotyczące wpływu czynników aktywujących na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych.
W dniach 23-25 października 2013r. dr inż. Tatiana Brzozowska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Elastomery - Nauka i Przemysł", która odbyła się w Warszawie. Dr Tatiana Brzozowska przedstawiła wyniki badań na temat: "Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu".
W dniach 13-15 października 2013 r. dr inż. Wiesława Ciesińska uczestniczyła w Polskim Kongresie Reologii, który odbył się w Poznaniu. Dr Wiesława Ciesińska przedstawiła wyniki badań na temat: "Właściwości reologiczne bitumów węglowych modyfikowanych wybranymi polimerami z grupy poliestrów" oraz "Wpływ frakcji małocząsteczkowej na właściwości polietylenu dużej gęstości".
W dniach 23-26 września 2013 r. dr inż. Wiesława Ciesińska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w 5th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection CESEP'13, która odbyła się w Mülheim (Ruhr) w Niemczech.
W dniach 18-20 września 2013 r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Barbara Liszyńska, dr Elżbieta Gurdzińska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w XXI Konferencji Naukowej - Modyfikacja Polimerów, która odbyła się w Kudowie-Zdrój. Poster pt. "Wpływ metody oznaczania i procedury przygotowania próbek na wartość gęstości polietylenu małej i dużej gęstości" został wyróżniony w konkursie na "Najlepszy poster".

W dniu 7 maja 2013 r. studenci I roku studiów, II stopnia kierunku Technologia Chemiczna aktywnie uczestniczyli w XVII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, które odbyły się w Kielcach.

P1310285
W dniu 13 grudnia 2012 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych przedstawili wyniki badań z realizacji pracy badawczej pt.: "Badanie właściwości wybranych dodatków uszlachetniających poliolefiny produkowane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Etap II".
W dniach 13-16 listopada 2012 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: dr inż. Tatiana Brzozowska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w VII International Scientific and Technical Conference Carbon Materials and Polymer Composites, która odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu.
W dniach 10-12 września 2012 r. w Nottingham odbyła się 9th European Conference on Coal Research and its Applications. Dr inż. Wiesława Ciesińska przedstawiła wyniki badań na temat: "The influence of selected polymers on thermorheological properties of coal tar pitch" i "Waste polyacrylonitryle as precursor for activated carbons".
W dniach 30.08-02.09.2012 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr Blandyna Osowiecka, dr inż. Barbara Liszyńska i dr Elżbieta Gurdzińska aktywnie uczestniczyli w 11 Środkowo-Europejskiej Konferencji Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych Nauka-Przemysł, która odbyła się w Augustowie i Wilnie.
W dniach 8-12 lipca 2012 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. nzw. dr hab. Izabella Legocka, dr inż. Barbara Liszyńska, dr inż. Wiesława Ciesińska i dr inż. Grzegorz Makomaski, aktywanie uczestniczyli w 7 Kongresie Technologii Chemicznej w Krakowie.
W dniach 17-22 czerwca 2012 r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w Konferencji "The Annual World Conference on Carbon - Carbon 2012", która odbyła się w Krakowie.
W dniach 25-28 kwietnia 2012 r. we Lwowie odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry", w której zostały przedstawione wyniki badań prac pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych.
W dniu 25 listopada 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych przedstawili wyniki badań z realizacji pracy badawczej pt: "Badanie właściwości wybranych dodatków uszlachetniających poliolefiny produkowane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o."
W dniach 7-10 listopada 2011 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: dr inż. Wiesława Ciesińska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli W VI International Scientific and Technical Conference Carbon Materials and Polymer Composites, która odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu. Dr inż. G. Makomaski wygłosił komunikat pt.: "The use of poly(methylene methacrylate) for preparation of activated carbons."
W dniach 5-8 października 2011 r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Barbara Liszyńska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Recyklingu 2011", która odbyła się w Józefowie k. Otwocka.
W dniach 29-30 września 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych.
W dniach 12-14 września 2011 r. prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr Blandyna Osowiecka, dr Elżbieta Gurdzińska i dr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w XX Konferencji Naukowej - Modyfikacja Polimerów, która odbyła się we Wrocławiu.
W dniu 30 czerwca 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się Seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych przedstawili dotychczasowe wyniki badań z realizacji pracy badawczej pt.: "Badanie właściwości wybranych dodatków uszlachetniających poliolefiny produkowane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o."
W dniu 8 kwietnia 2011 r. na uroczystości w Pałacu Prezydenta RP, prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to zostało wręczone za wybitne zasługi na rzecz nauki, wynalazczości i innowacyjności.
W dniu 14 stycznia 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się seminarium na temat "Badania właściwości reologicznych polietylenu", które wygłosiła dr inż. Wiesława Ciesińska. W seminarium wzięli udział pracownicy firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
W dniach 8-12 grudnia 2010 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: dr inż. Tatiana Brzozowska i mgr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w V Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, która odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu. Mgr inż. G. Makomaski wygłosił komunikat pt.: "Badania regeneracji sorbentów węglowych za pomocą mikrofal".
W dniach 16-19 września 2010 r. dr Blandyna Osowiecka i dr inż. Wiesława Ciesińska uczestniczyły w 9 Środkowo-Europejskiej Konferencji - Recykling i Odzysk Materiałów Polimerowych. Nauka i Przemysł, która odbyła się w Przemyślu i Lwowie.
W dniach 8-11 czerwca 2010 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. nzw. dr hab. Izabella Legocka, dr Blandyna Osowiecka, dr inż. Barbara Liszyńska i dr Elżbieta Gurdzińska uczestniczyli w Konferencji Naukowej - Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010.
W dniach 10-12 maja 2010 r. w Rydzynie odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych". Dr inż. Wiesława Ciesińska przedstawiła wyniki badań na temat: "Właściwości reologiczne lepiszczy zawierających bitumy wtórne i odpady tworzyw polimerowych."
W dniach 7-10 kwietnia 2010 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Wiesława Ciesińska oraz mgr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w konferencji "Chemia Węgla", która odbyła się w Wiśle. G. Makomaski wygłosił komunikat pt.: "Kompozycje pakowo-polimerowe jako surowce do otrzymywania sorbentów".
W dniu 19 lutego 2010 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Wiesława Ciesińska, mgr inż. Grzegorz Makomaski oraz dr inż. Dariusz Szychowski z Zakładu Podstaw Chemii wzięli udział w Seminarium dotyczącego oceny stanu realizacji Programu Badawczego Zamawianego przez MNiSzW pt: "Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla". Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński przedstawił dotychczasowe wyniki badań z realizacji zadania pt.: "Sorbenty mineralno-węglowe z zastosowaniem kompozycji pakowo-polimerowych".
W dniach 28-30 września 2009 r. dr inż. Wiesława Ciesińska uczestniczyła w XII Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", które odbyło się w Krakowie. Dr Ciesińska wygłosiła referat pt.:"Badania reologiczne poliolefin".
W dniach 20-23 września 2009 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. nzw. dr hab. Izabella Legocka, dr Blandyna Osowiecka, dr inż. Barbara Liszyńska i mgr inż. Grzegorz Makomaski uczestniczyli w XIX Konferencji Naukowej - Modyfikacja Polimerów.
W dniach 21-25 czerwca 2009 r. pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. nzw. dr hab. Izabella Legocka i dr inż. Wiesława Ciesińska wygłosili komunikaty na VI Kongresie Technologii Chemicznej w Warszawie.
W dniu 16 kwietnia 2009 r. w Politechnice Wrocławskiej na wydziale Chemicznym, pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Wiesława Ciesińska, dr inż. Tatiana Brzozowska oraz mgr inż. Grzegorz Makomaski wzięli udział w Seminarium pt.: "Zawansowane materiały węglowe i hybrydowe z węgla i produktów jego konwersji", dotyczącego oceny stanu realizacji Programu Badawczego Zamawianego przez MNiSzW pt.: "Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla." Dr inż. Wiesława Ciesińska przedstawiła dotychczasowe wyniki badań z realizacji zadania pt.: "Sorbenty mineralno-węglowe z zastosowaniem kompozycji pakowo-polimerowych."
W dniu 24 listopada 2008 r. w Instytucie Chemii Przemysłowej, pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Barbara Liszyńska, dr Elżbieta Gurdzińska wzięli udział w I Seminarium na temat stanu realizacji Programu Badawczego Zamawianego przez MNiSzW pt.: "Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce". Prof. Janusz Zieliński przedstawił wyniki badań z realizacji zadania pt.: "Opracowanie sposobu otrzymywania stabilnych i jednorodnych kompozycji bitum-polimer."
W dniu 11 czerwca 2008 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się seminarium nt. "Zastosowanie metody DSC w badaniach polimerów", które wygłosił mgr inż. Grzegorz Makomaski, asystent Zakładu Tworzyw Sztucznych.
W dniu 5 czerwca 2008 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się spotkanie z Różą Tomikowską, przedstawicielką firmy HAAS nt. "Reaktory laboratoryjne". Organizatorem seminarium był Zakład Tworzyw Sztucznych.
W dniu 6 marca 2008 r. w Politechnice Wrocławskiej na wydziale Chemicznym pracownicy Zakładu Tworzyw Sztucznych, w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, dr inż. Wiesława Ciesińska, dr inż. Tatiana Brzozowska, mgr inż. Grzegorz Makomaski oraz dr inż.  Dariusz Szychowski z Zakładu Podstaw Chemii wzięli udział w Seminarium "Zawansowane materiały węglowe i hybrydowe z węgla i produktów jego konwersji" dotyczącego oceny stanu realizacji Programu Badawczego Zamawianego przez MNiSzW pt.: "Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla".

W dniu 15 czerwca 2007 r. odbyło się otwarcie nowych Pracowni Dydaktyczno-Badawczych Zakładu Tworzyw Sztucznych:

  • Wytłaczania i wtrysku Tworzyw Sztucznych,
  • Budowy Polimerów.

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele firmy Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z Panem Prezesem Markiem Sępem, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. Jacek Kubissa oraz Dyrektor Instytut Chemii dr Maciej Paczuski, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.