ZIChiCh

Zespół Inżynierii Chemicznej i Chemometrii realizuje kształcenie z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłowej, automatyzacji, elektrotechniki, technologii informacyjnej, komunikacji wizualnej i technik prezentacji.

Działalność naukowa skupia się wokół badań dynamiki układów dyspersyjnych , produkcji biopaliw z biomasy roślinnej i odpadowej oraz modyfikacja biopaliw.

W ramach prowadzonej  działalności naukowej i dydaktycznej Zespół wyspecjalizował się w różnych dziedzinach zastosowań informatyki głównie w inżynierii i technologii chemicznej. Posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowania.