O Instytucie

Uchwałą Nr 189/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Technologia chemiczna na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunek "Technologia Chemiczna" prowadzony w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii otrzymał ocenę POZYTYWNĄ.
Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich na kierunku "Technologia Chemiczna".