Studia niestacjonarne, I stopień

Semestr V
Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych
 
Semestr VI
Tworzywa sztuczne
Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
Zastosowanie tworzyw sztucznych
 
Semestr VII
Tworzywa sztuczne
Seminarium dyplomowe