Kierownictwo

Instytutem kieruje dyrektor wraz ze swoimi zastępcami. Organem doradczym dyrektora instytutu jest Kolegium. W bieżącej kadencji władz akademickich, skład osobowy kierownictwa Instytutu Chemii przedstawia się następująco:

DYREKTOR - dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni

Zastępca Dyrektora - dr inż. Aneta Lorek

Członkowie Kolegium Instytutu:

  • Kierownik Zakładu Podstaw Chemii - dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni
  • Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej - dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. uczelni
  • Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
  • Kierownik Zespołu Inżynierii Chemicznej i Chemometrii - dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni

Przedstawiciel RO ZNP - mgr inż. Robert Kołodziejski

Administracja Instytutu:

  • Sekretariat  - mgr Iwona Koper
  • Sekcja Ekonomiczna - mgr Edyta Tarka