Kierownictwo

Instytutem kieruje dyrektor wraz ze swoimi zastępcami. Organem doradczym dyrektora instytutu jest Kolegium. W bieżącej kadencji władz akademickich, obejmującej lata 2012 - 2016 skład osobowy kierownictwa Instytutu Chemii przedstawia się następująco:

DYREKTOR - doc. dr inż. Małgorzata Petzel

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych - dr inż. Aneta Lorek

Członkowie Kolegium Instytutu:

  • Kierownik Zakładu Podstaw Chemii - dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW
  • Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej - dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. PW
  • Kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
  • Kierownik Zespołu Inżynierii Chemicznej i Chemometrii - mgr inż. Wiesława Bańkowska

Przedstawiciel RO ZNP - mgr inż. Piotr Stefaniak

Administracja Instytutu:

  • Sekretariat  - mgr Iwona Koper
  • Sekcja Ekonomiczna - mgr Edyta Tarka