Badania i nauka

Kierunki działalności naukowo-badawczej
 
 
 
Oferta usługowa
 
 
 

• Badania nad otrzymywaniem niskozamarzających płynów chłodniczych

• Badania polipropylenu i polietylenu produkowanych w Basell Orlen Polyolefins

• Kompozycje bitumiczno-polimerowe

• Badania produktów ubocznych powstających w procesach petrochemicznych

• Badania nad otrzymywaniem węgli aktywnych

• Badania asfaltów naftowych, modyfikacja i właściwości

• Badanie możliwości produkcji wodoru z biomasy (współpraca z IIM)

• Badania wpływu dodatków i domieszek na procesy hydratacji różnych cementów

• Badania dotyczące sposobu otrzymywania i właściwości sorbentów mineralno-węglowych

• Badania mechanizmów reakcji tribochemicznych oraz badania nad modyfikacją właściwości smarnych paliw reformułowanych i nowoczesnych olejów smarnych

• Badania wysokodyspersyjnych układów heterofaazowych,

• Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem (właściwości) biopaliw

• Badania dotyczące ochrony środowiska  naturalnego

• Strategia rozwojowa produktów i surowców chemicznych

• Wykorzystanie odpadów dla celów praktyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tworzyw polimerowych

• Gospodarka metanolu