Badania i nauka

Kierunki działalności naukowo-badawczej

 • Badania nad otrzymywaniem niskozamarzających płynów chłodniczych
 • Badania polipropylenu i polietylenu produkowanych w Basell Orlen Polyolefins
 • Kompozycje bitumiczno-polimerowe
 • Badania produktów ubocznych powstających w procesach petrochemicznych
 • Badania nad otrzymywaniem węgli aktywnych
 • Badania asfaltów naftowych, modyfikacja i właściwości
 • Badanie możliwości produkcji wodoru z biomasy (współpraca z IIM)
 • Badania wpływu dodatków i domieszek na procesy hydratacji różnych cementów
 • Badania dotyczące sposobu otrzymywania i właściwości sorbentów mineralno-węglowych
 • Badania mechanizmów reakcji tribochemicznych oraz badania nad modyfikacją właściwości smarnych paliw reformułowanych i nowoczesnych olejów smarnych
 • Badania wysokodyspersyjnych układów heterofaazowych,
 • Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem (właściwości) biopaliw
 • Badania dotyczące ochrony środowiska  naturalnego
 • Strategia rozwojowa produktów i surowców chemicznych
 • Wykorzystanie odpadów dla celów praktyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tworzyw polimerowych
 • Gospodarka metanolu

Oferta do pobrania

Oferta badawcza ICh PW (pdf, 3,69 MB)