Skład osobowy

Przewodnicząca Aleksandra Barylska
Zastępca przewodniczącej Julia Orczyk
Sekretarz Zuzanna Koźlińska

Opieka naukowa nad członkami sprawowana jest przez:

dr Magdalenę Kapelę (od 2021 r.)

mgr Emila Zelmę (od 2024 r.)

Poprzedni opiekunowie:

  • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni (do 2014 r.)
  • dr inż. Marlena Piekut (2014-2017 r.)
  • dr Katarzyna Osiecka (2017-2020 r.)
  • dr Anna Stępniak-Kucharska (2020-2024 r.)