Skład osobowy

Przewodnicząca Zuzanna Koźlińska
Zastępca przeowdniczącej Klaudia Rybicka
Sekretarz Aleksandra Barylska

Opieka naukowa na członkami sprawowana jest przez:

  • dr Annę Stępniak-Kucharską (od 2020 r.)
  • dr inż. Marlenę Piekut (od 2014 r.)

Poprzedni opiekunowie:

  • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. Uczelni (do 2014 r.)
  • dr Katarzyna Osiecka (2017-2020 r.)