Nowa strona

Rolą studenckich organizacji naukowych jest zrzeszanie studentów, którzy oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie toku studiów, chcieliby dodatkowo:

  • rozwijać swoje zainteresowania,
  • zdobywać nowe znajomości i umiejętności.

Oprócz statutowych prac naukowo-badawczych, zajmują się one m.in.:

  • pozyskiwaniem funduszy na swoją działalność pozanaukową,
  • organizacją wycieczek i pokazów.
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
logo-bgpw
BK PW

Studenckie Centrum Nauki

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

09-400 Płock, al. Jachowicza 2

pok. 71

wyszukaj_kontakt