Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTOR

Koło Naukowe Budownictwa działa przy Instytucie Budownictwa WBMiP w Płocku i zrzesza studentów Politechniki Warszawskiej, kierunku Budownictwo.

Ideą Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego oraz specjalnego, zapoznawanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i oprogramowaniem wykorzystywanym podczas projektowania,  jak również mechaniką, zasadami projektowania obiektów wysokich, sposobami zabezpieczenia i renowacji obiektów zabytkowych. Powyższe cele realizujemy poprzez: udział w  badaniach  naukowych  własnych i realizowanych przez pracowników Instytutu, organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, organizowanie wycieczek fakultatywnych i szkoleń.