Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Koło Naukowe SONDA działające przy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest współorganizatorem od 2013 roku Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego”.

Członkowie KN SONDA czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki naukowe.