Studenckie Centrum Nauki

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działają koła naukowe zajmujące się różnorodną tematyką zarówno naukową jak i pozanaukową.

Koła te zrzesza Studenckie Centrum Nauki, którego celem jest:

  • współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi w Politechnice Warszawskiej, polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do SCN,
  • wspieranie rozwoju kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • pozyskiwanie funduszy na działalność kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • zrzeszanie oraz integrowanie członków kół naukowych działających w PW Filii w Płocku,
  • propagowanie działalności naukowej wśród studentów oraz promowanie zespołowych form pracy.