Płockie Naukowe Koło Chemików

Głównym celem działalności PNKCh jest rozwój naukowy członków Koła dzięki pogłębianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technologii chemicznej oraz dyscyplin pokrewnych.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

1)   wykonywanie prac naukowo - badawczych pod opieką pracowników Instytutu Chemii (analizę literatury, udział w pracach analitycznych, badaniach aplikacyjnych i próbach produkcyjnych, opracowywanie wyników badań w formie sprawozdań, referatów na konferencje i publikacji),
2)   organizację wycieczek do zakładów przemysłowych oraz instytucji naukowych i ośrodków badawczych,
3)   organizację oraz uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach, seminariach i odczytach,
4)   współpracę ze stowarzyszeniami naukowymi.

Ponadto członkowie PNKCh zajmują się popularyzacją chemii i technologii chemicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez przygotowywanie pokazów doświadczeń chemicznych i prowadzenie interaktywnych zajęć dla uczniów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym.

Osoby zainteresowane członkostwem w Kole informacje na ten temat znajdą w Regulaminie.