Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje naukowe członków Koła Naukowego SONDA

Rok akademicki 2013/2014

Kamińska M. 2014. Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [w] Grabowska M., Kludacz M. (red.) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Kurashkevych O. 2014. Identyfikacja problemów występujących na polskim rynku pracy w latach 2008-2013. [w] Grabowska M., Kludacz M. (red.) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Krysiewicz P., Szustak A. 2014. Analiza wydatków w polskich gospodarstwach domowych w latach 2004-2012. [w] Grabowska M., Kludacz M. (red.) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Balicka A. A., Kwiatkowska A. 2014. Wydatki na edukację w polskich gospodarstwach domowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [w] Grabowska M., Kludacz M. (red.) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Piegat J., Sikorska A. 2014. Internet w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. [w] Grabowska M., Kludacz M. (red.) Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Bańka J., Staszewska D. 2014. Internet w przedsiębiorstwach. [w] Piekut M. (red.) Problemy jednostek gospodarczych na rynku Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Nowak J. 2014. Wykorzystanie funduszy unijnych w rolnictwie w latach 2007-2013 na przykładzie gospodarstwa rolnego z gminy Mochowo. [w] Piekut M. (red.) Problemy jednostek gospodarczych na rynku Unii Europejskiej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Rok akademicki 2014/2015

Stiller M. 2015. Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionu na przykładzie miasta Płocka. [w] Kludacz M. (red.) Wiedza, innowacje, przedsiębiorczość a rozwój regionalny. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Grudna M., Gonet K. 2015. Poziom nauczania w szkolnictwie prywatnym i publicznym w Płocku. [w] Kludacz M. (red.) Wiedza, innowacje, przedsiębiorczość a rozwój regionalny. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Klimek J., Boczkowska M. 2015. Ochrona środowiska na Mazowszu. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Kurashkevych O. 2015. Jakość infrastruktury transportowej w polskich województwach. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Jędrzejewska D., O. 2015. Wpływ rozwoju gospodarczego na rozwój regionu mazowieckiego. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Krysiewicz P., Szustak A. 2015. Porównanie poziomu życia w najmniej i najbardziej rozwiniętych województwach Polski. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Kwiatkowska A. 2015. Dotacje unijne wsparciem dla powiatu płockiego. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Piegat M., Sikorska A. 2015. Inwestycje w Płocku w latach 2005-2014 realizowane przez urząd Miasta Płocka. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Staszewska D., Bańka J. 2015. Wykorzystanie funduszy unijnych w powiecie płockim i w Płocku. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Balicka A. A. 2015. Bezrobocie jako czynnik hamujący rozwój regionu. [w] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Rok akademicki 2015/2016

Grudna M. 2016. Działania promocyjne a zachowania konsumenta. [w] Kludacz-Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Klimek J., Boczkowska M. 2016. Rynek pracy wśród absolwentów szkół wyższych, a potrzeby przedsiębiorców. [w] Kludacz-Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Adamska S., Piegat M. 2016. Fundusze Unijne wsparciem płockich przedsiębiorców. [w] Kludacz-Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Balicka A.A., Kwiatkowska A. 2016. Fundusze Unijne wspierające przedsiębiorczość i rozwój województwa mazowieckiego. [w] Kludacz-Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Jędrzejewska D., Obszyńska A. 2016. Ryzyko w inwestycjach przedsiębiorstw. [w] Kludacz-Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Piekut M., Piegat M., Obszyńska A., Balicka A. A., Kwiatkowska A. 2016. Wybrane trendy w konsumpcji współczesnych społeczeństw. [w] Piekut M. (red.) Perspektywy gospodarcze – przedsiębiorczość, innowacje, konsument. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Piekut M., Grudna M. 2016. Zakupy on-line w Polsce na tle innych krajów europejskich. [w] Piekut M. (red.) Perspektywy gospodarcze – przedsiębiorczość, innowacje, konsument. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Rok akademicki 2016/2017

Obszyńska A., Jędrzejewska D., 2016, Ryzyko w inwestycjach, [W] Kludacz – Alessandri, M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno – gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw., Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock, str. 88 ISBN 978-83-945627-0-0

Obszyńska A., Jędrzejewska D., 2015, Niekorzystna sytuacja młodzieży na rynku pracy w Polsce, [W] Kowalski S., Schultz A., (red.) Edukacja a rynek pracy. Student a praca., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku, Płock, str. 49 – 59. ISBN 978-83-61601-86-9

Piekut M., Piegat  M., Obszyńska A., Balicka A., Kwiatkowska A., 2016, Wybrane trendy w konsumpcji współczesnych społeczeństw, [W] Piekut M., (red.) Perspektywy gospodarcze – przedsiębiorczość, innowacje, konsument., Płock, str. 108 – 121

Balicka A., Kwiatkowska A., 2016, Fundusze Unijne wspierające przedsiębiorczość i rozwój województwa mazowieckiego, [W] Kludacz – Alessandri, M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno gospodarcze, Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock, str. 72 – 78 ISBN 978-83-945627-0-0

Balicka A., Kwiatkowska A., 2015, Dostęp do studiów wyższych w Polsce po roku 1990, [W] Kowalski S., Schulz A., (red.) Edukacja a rynek pracy. Student a praca., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku, Płock, str. 27 – 39

Grudna M., 2016, Działania promocyjne, a zachowanie konsumenta, [W] Kludacz – Alessandri, M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno – gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw., Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock, str. 43 – 52. ISBN: 978-83-945627-0-0

Piekut M., Grudna M., 2016, Zakupy on – line w Polsce na tle innych krajów europejskich, [W] Piekut M., (red.) Perspektywy gospodarcze – przedsiębiorczość, innowacje, konsument., Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock, str. 122 – 135, ISBN: 978-83-936538-9-8

Boczkowska M., Klimek J., 2015, Ochrona Środowiska na Mazowszu [W] Piekut M. (red.) Regionalne aspekty rozwoju gospodarczego, Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock, str. 23 -27, ISBN: 978-83-936538-5-0

Piekut M., Boczkowska M., Klimek J., 2015, Konsumpcja w gospodarstwach domowych, a rozwój społeczno – gospodarczy [W] Gąsiorowska E., Burżacka M., Dzik R., (red.) Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, str. 179 – 189, ISBN: 978-83-936260-4-5

Boczkowska M., Klimek J., 2016,  Ekomarketing jako sposób na dbanie o środowisko, [W] Piątkowska B. (red.) Problemy Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska filia w Płocku Instytut Budownictwa, Płock 2 – 3 czerwca 2016 r., str. 211 – 215, ISBN: 978-83-945005-0-4

Boczkowska M., Klimek J., 2016,  Rynek pracy wśród absolwentów szkół wyższych, a potrzeby przedsiębiorstw, [W] Kludacz- Alessandri M. (red.) Wybrane problemy i wyzwania społeczno – gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw., Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Płock, str. 55 – 61, ISBN: 978-945627-0-0

Balicka A., 2016, Grupy problemowe na polskim rynku pracy [W] Pujer K.,
(red.) Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia., Exante, Wrocław, str. 81 – 92 ISBN: 978-83-65374-16-5

Rok akademicki 2017/2018

Boczkowska M., Klimek J., 2017, Wynagrodzenie jako czynnik motywujący Polaków do pracy, [W] Żylińska J., Przychocka I., Wikarczyk A., (red.), Studenckie prace naukowe, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2017, str. 150 – 162, ISBN 978-83-62250-38-7

Balicka A., Kwiatkowska A., 2016, Nieopanowane migracje do Unii Europejskiej, [W] Schulz A., Kowalski S., (red.) Uchodźcy – przyjąć czy zamknąć granice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku, Płock, str. 127 – 136. ISBN 978-83-61601-15-9

Balicka A., Kwiatkowska A., 2017, Rola funduszy Unii Europejskiej  w rozwoju przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, [W] Żylińska J., Przychocka I., Wikarczyk A., (red.) Studenckie prace naukowe, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa, str. 128 – 138. ISBN 978-83-62250-38-7

Obszyńska A., Jędrzejewska D., 2016, Uchodźcy szansa czy zagrożenie? [W] Schulz A., Kowalski S., (red.) Uchodźcy – przyjąć czy zamknąć granice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki w Płocku, str. 165 – 174 . ISBN 978-83-61601-15-9

Obszyńska A., Jędrzejewska D., 2017, Bezrobocie jako problem młodych,
[W] Żylińska J., Przychocka I., Wikarczyk A., (red.) Studenckie prace naukowe, Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, Warszawa, str. 163 – 171, ISBN 978-83-62250-38-7

Obszyńska A., 2017, Oddziaływanie płacy minimalnej na rynek pracy – zarys problematyki, [W] Pujer K., (red.) Problemy nauk społecznych humanistycznych ekonomicznych konteksty i wyzwania, Exante, Wrocław, str. 93 – 105. ISBN 978-83-65374-37-0

Piegat M., 2016, Uchodźcy w Polsce okiem Polaków, [W] Schulz A., (red.),
Kowalski S. (red.) Uchodźcy – przyjąć czy zamknąć granice., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, str. 11 – 21, ISBN 978-83-61601-15-9

Jędrzejewska D., 2017, Wpływ otoczenia rodzinnego na niepowodzenia szkolne dziecka, [W] Pujer K., (red.) Problemy nauk społecznych humanistycznych ekonomicznych konteksty i wyzwania, Exante, Wrocław, str. 59 - 70, ISBN 978-83-65374-37-0

Rok akademicki 2018/2019

Sadowska J. (2018). Franczyza jako szansa na rozwój przedsiębiorczości. [W] Grabowska M., Kluth K. (red.) Przedsiębiorczość i zarządzanie talentami. Wybrane zagadnienia. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Płock.

Gorczycka K., Piekut M. (2019). Miejska infrastruktura obiektów kultury a praktyki kulturalne młodych mieszkańców miasta.[W] Piekut M., Szczucka-Lasota B. (red.) Wybrane zagadnienia inżynierii lądowej, mechanicznej, transportu i zarządzania. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Płock.

Rok akademicki 2019/2020

Piekut M., Szumańska M. (2020). Zjawisko samoleczenia a bezpieczeństwo konsumentów.[W] Kasprzak R., Lubowiecki-Vikuk A. (red.) Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Rok akademicki 2023/2024

Kwiatkowska K., Wiśniewska K. (2024). Zmiany w liczbie zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Płocku w latach 2013-2023, ze szczególnym uwzględnieniem czynników inflacyjnych i pandemii. [W] Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Dobosz J., Barylska A. (2024). Wielkość eksportu w czasach inflacji. [W] Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Barylska A., Szmulewicz S. (2024). Analiza bezrobocia w aspekcie zmian cyklu koniunkturalnego. [W] Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.

Jaworski K. (2024). Ekonomiczne skutki piramid finansowych – czy uczymy się na błędach? [W] Wybrane problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze. Kapitał ludzki i rozwój przedsiębiorstw. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Płock.