Seminarium "Nauka z pasją" 2018- relacja

Seminarium "Nauka z pasją" 2018- relacja

W dniu 13 grudnia 2018 roku, już po raz szósty, odbyło się na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku Seminarium Naukowe "Nauka z pasją" zorganizowane przez Studenckie Centrum Nauki. W seminarium wzięli udział członkowie kół naukowych, studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz zaproszeni goście – głównie młodzież szkół średnich. W sumie wystąpień seminaryjnych wysłuchało około 150 osób.

Studenckie Centrum Nauki skupia koła naukowe działające w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku Działalność ta obejmuje chemię, mechanikę, budownictwo, inżynierię środowiska i ekonomię. Coroczne seminarium naukowe jest jedną z form realizacji zasadniczego celu i idei działalności Studenckiego Centrum Nauki i służy integracji studenckiej działalności naukowej, ułatwieniu wymiany informacji i promocji działalności naukowej studentów oraz współpracy przy realizacji interdyscyplinarnych projektów również ze studentami innych uczelni i uczniami płockich szkół średnich.

Podczas Seminarium "Nauka z pasją" miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali roczną działalność:

  • Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR,
  • Koła Naukowego SONDA,
  • Płockiego Naukowego Koła Chemików,
  • Koła Naukowego Inżynierii Środowiska oraz
  • Koła Naukowego Mechaników ROTOR

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się między innymi tego, jak przebiegały prace przy realizacji grantów rektorskich, jak koła współpracowały ze szkołami średnimi oraz jak przebiegały projekty naukowe i edukacyjne. Każde z kół podało też plany działalności na 2019 rok. We wszystkich prezentowanych projektach można było zauważyć duże zaangażowanie naukowe studentów i umiejętność wykorzystania w praktyce wiedzy zdobywanej na uczelni. Po sesji w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki uczestnicy mieli możliwość wymiany opinii, spostrzeżeń, bliższego poznania uczestników seminarium i dyskusji o planach dalszej działalności.

SCN 7
scn

Więcej zdjęć TUTAJ