Rozkłady zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb/APD należy wprowadzić numer PESEL lub adres e-mail jako login oraz hasło. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału w celu otrzymania loginu oraz hasła do serwisów USOSWeb/APD. Studenci, którzy zostali zarejestrowani w systemie po raz pierwszy począwszy od roku akademickiego 2014/2015 logują się używając własnego hasła z systemu Rekrutacja PW.

Uwaga: Studenci pierwszego roku mogą sprawdzić czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:
Gr 1 - dr I. Józefczyk, wtorek 8:15 - 10:00, sala 128
Gr 2 - dr I. Józefczyk, wtorek 10:15 - 12:00, sala 128
Gr 3 - dr I. Józefczyk, środa 12:15 - 14:00, sala 44
Gr 4 - dr K. Matczak, czwartek 14:15 - 16:00, sala 50

Zbiorcze rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych:

Studia I stopnia Studia II stopnia
sem. 2 sem. 4 (EM) / sem. 4 (FiR) sem. 6 (FiR) / sem. 6 (GP) sem. 2 sem. 4

Zbiorcze rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych:

Studia I stopnia Studia II stopnia
sem. 2 sem. 4 (EM) / sem. 4 (FiR) sem. 6 (FiR) sem. 2 sem. 4