Aktualności sekretariatu

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej. 

Ankiety można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS. 

Ankietyzacja poszczególnych zajęć rozpoczyna się minimum 21 dni przed zakończeniem zajęć i kończy ostatniego dnia tych zajęć.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.
Ankiety można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.
Ankietyzacja poszczególnych zajęć rozpoczyna się minimum 21 dni przed zakończeniem zajęć i kończy ostatniego dnia tych zajęć.
Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.
Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.
Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.
Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych

Plan zajęć znajduje się systemie USOS w zakładce Mój USOS

Studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

Spotkanie Inauguracjno - organizacyjne   dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych odbędzie się- 16 października 2021 r. w sali 56 GG o godz. 9.00.  Obecność obowiązkowa !

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

login (numer PESEL lub e-mail),
dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy.
Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW.
Informacje o dostępie do poczty i innych systemów informatycznych (TEAMS).
Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej)

Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl).

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Do dnia 15 października 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: sekretariat.knes@pw.edu.pl).

Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Wewnętrzna Inauguracja Roku Akademickiego w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych odbędzie się dla całego I roku  -  7 października 2021 r. w Auli Gmachu Głównego o godz. 12.00. Bardzo prosimy o  zachowanie reżimu sanitarnego (przybycie w maseczkach i zajmowanie wyznaczonych miejsc). Obecność obowiązkowa !

Studenci I roku - bardzo ważne

Prosimy o uaktywnienie i odbieranie poczty elektronicznej w domenie PW.

Przesyłamy Państwu ważne informacje na konta studenckie.

Instrukcja 

Wnioski o stypendia

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 05.10.2021 r. do 16.10.2021 r.

Więcej w pliku

Uwaga Studenci I roku studia stacjonarne

W dniu 1.10.2021 r. (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się na TEAMS-ach spotkanie informacyjne
Kod dostępu do zespołu został do wszystkich wysłany na maila.
Prosimy o próbę dołączenia do zespołu I rok stacjonarne KNEiS wcześniej, tak aby w razie jakichkolwiek problemów skontaktować się mailowo z mgr inż. Zbigniewem Kleniewskim
Zbigniew.Kleniewski@pw.edu.pl
Sposób dołączenia do zespołu znajdziecie w instrukcji korzystania z systemów informatycznych.

Uwaga studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2021/2022

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty znajdują się pod linkiem: Komunikat 

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2021 r.

Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Informacje o wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się pod adresem Decyzja 95/2001.

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 znajduje się pod adresem: Harmonogram zjazdów 

Do dnia 15 października 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu Kolegium (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem: Rozkłady zajęć .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie (tel.: 24 3672126, 607 501 395, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Komunikat dla osób przyjętych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2021/2022

  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 1 października 2021 r. (piątek). Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub na naszej stronie  .
  • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 30 września 2021 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.knes@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • Do dnia 30 września 2021 r. należy dostarczyć do Sekretariatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 103) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Kolegium (tel.: 243672126, 24 3672128, 607 501 395, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl).

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące inauguracji roku akademickiego 2021/2022, będą umieszczone na stronie internetowej po 20.09.2021r

Dostęp do poczty/usługi Office365 Politechniki Warszawskiej

Każdy student w Politechnice Warszawskiej zobligowany jest do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW:

  • w przypadku pierwszego logowania do poczty należy skorzystać z resetu hasła poprzez system USOSweb;
  • hasło można zresetować za pomocą portalu USOSweb;
  • wygenerowane uprzednio hasło można zmienić samodzielnie poprzez: https://passwordreset.pw.edu.pl;
  • UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut!

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office365 – do pobrania na stronie https://portal.office.com.

Dostęp do konta na ww. stronie oparty jest o login oraz hasło analogicznie jak w poczcie.

Informacje dotyczące ustawienia lub zresetowania hasła do poczty/usługi Office365 znajdują się w systemie USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, po zalogowaniu, a następnie po przejściu do zakładki DLA STUDENTÓW, a potem kolejno do Office365.

W przypadku osób, które były już Studentami Politechniki Warszawskiej, konto jest ponownie aktywne. Zachęcamy do korzystania z konta pocztowego w domenie PW.

Istnieje również dostęp do sieci Eduroam – informacje takie jak login i hasło są również zawarte na stronie USOSweb, po zalogowaniu w zakładce DLA WSZYSTKICH, kolejno eduroam.

COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. obowiązkiem studenta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19.

Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.knes@pw.edu.pl

Przyjmowanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 107 od 05.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Więcej szczegółów