Aktualności Dziekanatu

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

W przypadku zajęć, które nadal są realizowane apelujemy o wypełnienie ankiet w trakcie trwania zajęć w terminach wyznaczonych przez nauczycieli akademickich. W przypadku zajęć, które się zakończyły apelujemy o wypełnienie ankiet w terminie wyznaczonym powyżej.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 10 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wybrane zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Student przystępujący do danych zajęć na Uczelni w danym dniu jest zobligowany złożyć oświadczenie.

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Ukończenie studiów to spore osiągnięcie i kolejny pokonany krok milowy. Na ten sukces składają się na pewno nieprzespane noce, litry wypitej kawy oraz uczucie ulgi i satysfakcji przy informacji o każdym zdanym egzaminie. Poza włożonym własnym wysiłkiem w zaliczenia przedmiotów, studiowanie to również kontakty z rówieśnikami, wykładowcami oraz godziny spędzone na kampusie PW.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć i zaliczeń w okresie od 7 stycznia r. do 29 stycznia 2021 r. oraz przeprowadzania zimowej sesji egzaminacyjnej

Od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. zajęcia i zaliczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zimowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów, będzie opublikowany w systemie USOS.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić w dniach 11 – 25 stycznia 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

Apelujemy o wypełnienie ankiet w trakcie trwania zajęć w terminach wyznaczonych przez nauczycieli akademickich.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.

Informujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. włącznie wybrane zajęcia laboratoryjne i projektowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni lub w trybie hybrydowym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie 27-29.11.2020 r. (V zjazd)

Informujemy, że w dniach 27 – 29 listopada 2020 r. (V zjazd) wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych - tryb realizacji zajęć od 23.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu BMiP.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych

Informujemy, że w dniach 20 – 22 listopada 2020 r. (IV zjazd) zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

Informujemy, że w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć od 23 listopada 2020 r. zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.:

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalny.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie zdalnym.
 9. Seminaria dyplomowe są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 19.10.-15.11.2020 

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie w terminie 18-21 października 2020 r.  Szkolenie dotyczy również studentów niebędących absolwentami studiów pierwszego stopnia na WBMiP PW.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Obowiązek informowania Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. (link w załączeniu: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/0d939e412feaf92ace2288fd1d224c33.pdf ) obowiązkiem studenta i doktoranta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.wbmp@pw.edu.pl oraz powiadomienia@pw.edu.pl

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

 Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r. 

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie stacjonarnym.
 9. Seminaria dyplomowe/doktoranckie są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 01.10.-18.10.2020 

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 dotyczący zaświadczeń od lekarza medycyny pracy

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17.

Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 16 października 2020 r.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19. Jednocześnie prosimy o posiadanie przez Państwa oświadczeń (załącznik nr 1)  przygotowanych na każde zajęcia w każdym dniu (nieposiadanie oświadczenia uniemożliwia udział w zajęciach).

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 1 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 2 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Informacje dotyczące częściowego przywracania działalności dydaktycznej

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku oraz Dziekana WBMiP:

2. Rozkład dla zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny od 1 czerwca 2020 r. dostępny tutaj

3. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w systemie USOSWeb. Letnia i jesienna sesja egzaminacyjna na WBMiP przeprowadzana jest wyłącznie w trybie na odległość.

4. Wpisy do indeksów - studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Uzupełnień tych wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

5. Dyplomanci - szczegółowe wytyczne w sprawie składania dokumentów znajdują się tutaj

6. Obsługa interesanta w Dziekanacie - wizyty interesantów w Dziekanacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze umówienie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl) wizyty w Dziekanacie . Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.