Aktualności Dziekanatu

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych - tryb realizacji zajęć od 23.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu BMiP.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych

Informujemy, że w dniach 20 – 22 listopada 2020 r. (IV zjazd) zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

Informujemy, że w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć od 23 listopada 2020 r. zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.:

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalny.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie zdalnym.
 9. Seminaria dyplomowe są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 19.10.-15.11.2020 

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie w terminie 18-21 października 2020 r.  Szkolenie dotyczy również studentów niebędących absolwentami studiów pierwszego stopnia na WBMiP PW.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Obowiązek informowania Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. (link w załączeniu: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/0d939e412feaf92ace2288fd1d224c33.pdf ) obowiązkiem studenta i doktoranta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.wbmp@pw.edu.pl oraz powiadomienia@pw.edu.pl

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

 Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r. 

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie stacjonarnym.
 9. Seminaria dyplomowe/doktoranckie są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 01.10.-18.10.2020 

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 dotyczący zaświadczeń od lekarza medycyny pracy

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17.

Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 16 października 2020 r.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach pandemii COVID-19. Jednocześnie prosimy o posiadanie przez Państwa oświadczeń (załącznik nr 1)  przygotowanych na każde zajęcia w każdym dniu (nieposiadanie oświadczenia uniemożliwia udział w zajęciach).

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 1 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Załącznik 2 do Zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

Informacje dotyczące częściowego przywracania działalności dydaktycznej

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku oraz Dziekana WBMiP:

2. Rozkład dla zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny od 1 czerwca 2020 r. dostępny tutaj

3. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w systemie USOSWeb. Letnia i jesienna sesja egzaminacyjna na WBMiP przeprowadzana jest wyłącznie w trybie na odległość.

4. Wpisy do indeksów - studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Uzupełnień tych wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

5. Dyplomanci - szczegółowe wytyczne w sprawie składania dokumentów znajdują się tutaj

6. Obsługa interesanta w Dziekanacie - wizyty interesantów w Dziekanacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze umówienie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl) wizyty w Dziekanacie . Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-17 marca br. będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne" dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2019/2020 (dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia spoza PW) oraz tych, którzy nie zaliczyli szkolenia w semestrze zimowym.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

 https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-undergraduate-students-2017-2018

Ostatni termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

W dniach 10-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobieniebiblioteczne". Jest to ostatni termin poprawkowy w tym semestrze.
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego. Szkolenie jest obowiązkowe i podlega ocenie, Termin szkolenia 16-21.10.2019 r. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie z BHP i popoż.

Szkolenie z Zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

21.10.2019 r. (poniedziałek) godz. 13:00-16:00 s. 48GG dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

22.10.2019 r. (wtorek) godz. 10:00-13:00 s. 62GG dla kierunku Technologia chemiczna 

24.10.2019 r. (czwartek) godz. 14:00-17:00 s. 62GG dla kierunków Budownictwo i Inżynieria środowiska

Szkolenie jest obowiązkowe i podlega ocenie.

Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w r. ak. 2019/2020

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

 • W dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Auli GG (Płock, ul. Łukasiewicza 17) odbędzie się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego, podczas której  nastąpi złożenie przez Pana(-ią) ślubowania akademickiego (obecność obowiązkowa).
 • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 1 października 2019 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
 • W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać login (numer PESEL lub e-mail) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy w PW. Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.
 • W dniu 1 października 2019 r. kandydaci przyjęci na studia mogą dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 2 października 2019 r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod adresem https://www.pw.plock.pl/Media/Files/Kandydaci/Rekrutacja-2019/Placowki-badania-lekarskie-2019.
 • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem https://www.pw.plock.pl/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec
 • Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc materialną można składać od dnia złożenia ślubowania w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza17, pokój 212). Akcja stypendialna będzie trwać w okresie 01-15.10.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).
 • Uroczysta 53. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w PW Filii w Płocku z udziałem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Ostateczny termin z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy o kolejnym ostatecznym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne", dla studentów, którzy nie zaliczyli w terminach wcześniejszych. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Niezaliczenie kursu będzie skutkowało brakiem rejestracji na kolejny semestr studiów.

Ostateczny termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 10-17 czerwca 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2