Plany zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach.

Rozkłady zajęć dla semestru 1 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 1 sem. 1
Inżynieria środowiska sem. 1 sem. 1
Mechanika i budowa maszyn sem. 1 sem. 1
Technologia chemiczna sem. 1 sem. 1
studia drugiego stopnia
Budownictwo - Konstrukcje Budowlane  sem. 1 sem. 1
Budownictwo - Instalacje Budowlane - sem. 1
Mechanika i budowa maszyn - sem. 1
Technologia chemiczna - sem. 1

Dodatkowe zajęcia uzupełniające dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej MS Teams:

Budownictwo

Matematyka : grupa 1 - środa 17:15-18:45 prowadzący dr Andrzej Pankowski, grupa 2 - piątek 14:00-15:30 prowadzący dr Andrzej Pankowski

Fizyka: grupa 1 - poniedziałek 12:00-13:30 prowadzący dr inż. Roman Rumianowski,  grupa 2 - piątek 15:45-17:15 prowadzący dr inż. Roman Rumianowski

Inżynieria środowiska

Matematyka: środa 17:30-19:00 prowadzący dr Katarzyna Matczak

Fizyka: czwartek 17:45-19:15 prowadzący dr inż. Roman Rumianowski

Mechanika i budowa maszyn

Matematyka: grupa 1 - czwartek 11:45-13:15 prowadzący dr Katarzyna Matczak, grupa 2 - środa 17:30-19:00, prowadzący dr Katarzyna Matczak

Fizyka: grupa 1 - poniedziałek 17:15-18:45, prowadzący dr Edward Mulas, grupa 2 - czwartek 17:45-19:15 prowadzący dr inż. Roman Rumianowski

Technologia chemiczna

Matematyka : grupa 1 - czwartek 11:45-13:15 prowadzący dr Cezary Obczyński, grupa 2 - czwartek 13:30-15:00 prowadzący dr Cezary Obczyński

Fizyka: grupa 1 - czwartek 13:30-15:00 prowadzący dr Edward Mulas, grupa 2 - czwartek 11:45-13:15 prowadzący dr Edward Mulas

Chemia: grupa 1 - czwartek 16:00-17:30 prowadzący dr inż. Dariusz Szychowski, grupa 2 - czwartek 16:00-17:30 prowadzący dr inż. Mariola Nowacka

Zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej od 1 czerwca 2020 r.

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 2 sem. 4 sem. 6 - - sem. 4 - -
Inżynieria środowiska sem. 2 sem. 4 - sem. 8 sem. 2 sem. 4 - sem. 8
Mechanika i budowa maszyn sem. 2 sem. 4 sem. 6 - sem. 2 sem. 4 sem. 6 -
Technologia chemiczna sem. 2 sem. 4 sem. 6 - sem. 2 sem. 4 sem. 6 -
studia drugiego stopnia
Budownictwo - - - - - - - -
Mechanika i budowa maszyn sem. 1 - - - sem. 2 - - -
Technologia chemiczna sem. 1 sem. 3 - - sem. 1 sem. 2 sem. 3 -