Plany zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach. Plany zajęć należy sprawdzać w układzie tygodniowym.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8
Inżynieria środowiska sem. 2 sem. 4 sem. 6   sem. 2 - sem. 6  
Mechanika i budowa maszyn sem. 2 sem. 4

sem. 6 SMiA

sem. 6 IMiSE

  sem. 2 sem. 4 sem. 6  
Technologia chemiczna sem. 2 sem. 4

sem. 6 TPN

sem. 6 TTS 

  sem. 2 - sem. 6  
Przemysłowe Zastosowania Informatyki sem. 2              
studia drugiego stopnia
Budownictwo - - -   - sem.2 -  
Inżynieria środowiska - - -   - sem. 2 -  
Mechanika i budowa maszyn - - sem. 3   - - -  
Technologia chemiczna sem. 1 - sem. 3   - - -