Wyposażenie techniczne

Wydzielonymi częściami Zakładu są:

  • Dydaktyczne Laboratorium Cieplne oraz Laboratorium Mechaniki Płynów i Materiałów Sypkich, wyposażone w stanowiska doświadczalne do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: Termodynamika, Wymiana Ciepła i Masy, Mechanika Płynów, Przepływy Płynów i Mieszanin Wielofazowych, Mechanika Materiałów Sypkich;
  • Badawcze Laboratorium Wizualizacji Przepływów, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy i obliczeniowy.

W laboratoriach znajdują się unikalne stanowiska do badań m.in. suszenia materiałów przy regulowanych parametrach czynnika suszącego, adhezyjnego zbierania cienkich warstw rozlanej cieczy, pulsacyjnego przepływu mieszaniny cieczy i ciała stałego, barbotażowego przepływu gazu przez warstwę cieczy, wizualizacji opływu pęku rur cieczą, pomiaru pól prędkości w przepływach dwufazowych, pomiaru pól prędkości cieczy w przepływie wywołanym elementami obrotowymi, badania opływu ciał stałych metodami wizualizacyjnymi, badania wymiany ciepła przy wrzeniu cieczy w mini- i mikrokanałach.

Do dyspozycji pracowników Zakładu i studentów są nowoczesne urządzenia pomiarowe, m.in. wielokanałowy analizator temperatury i wilgotności powietrza, przepływomierze cieczy, tensjometr do wyznaczania napięcia międzyfazowego cieczy, wagosuszarka do automatycznego oznaczania wilgotności materiałów, pirometr do zdalnego pomiaru temperatur powierzchni, kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości, smugoskop, elektroniczne systemy do wspomaganej komputerowo automatyzacji eksperymentów.

W Laboratorium Wizualizacji Przepływów znajdują się urządzenia do badań przepływu płynów metodami tomografii obrazowej, w tym m.in.:

laser Dual-Nd:YAG, New Wave PIV 120XT-15Hz, szybka kamera wysokiej rozdzielczości pco.1200 hs, kamera wysokiej rozdzielczości Prosilica EC1600, komputerowy system pozycjonowania kamer i lasera;

stacja obliczeniowa Sun Blade 6000 wyposażona w 8 procesorów 4-rdzeniowych 3GHz Xeon, 64GB RAM, HDD 1TB SAS.

Laboratorium dysponuje również programami komputerowymi do wyznaczania pól prędkości cieczy i torów cząstek wskaźnikowych na podstawie obrazów przepływu, a także programami obliczeniowej mechaniki płynów CFD (Fluent, COMSOL, FloWorks i in.).

W Zakładzie znajduje się lokalna sieć komputerowa obejmująca 26 komputerów, drukarki laserowe w tym kolorową, skanery i ploter A1. Pracownicy i studenci korzystają ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do rozwiązywania zagadnień m.in.:
- analizy i symulacji urządzeń i układów procesowych oraz gospodarki cieplnej i wodnej (Aspen Plus,  HTRI, PIPENET i in.)
- modelowania i analizy konstrukcji mechanicznych, w tym analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Visual Vessel Design).