Skład osobowy

10 osób, w tym jedna osoba z tytułem naukowym profesora, 2 profesorów uczelni z habilitacjami i 5 ze stopniem doktora. Zakład opiekuje się na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn specjalności Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej, profilem dyplomowania Aparatura Przemysłowa. Absolwenci otrzymują dyplomy inżyniera, po czym mogą podjąć studia magisterskie na tej samej specjalności. Pod opieką pracowników Zakładu powstaje 30-40 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych rocznie.

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec

dr hab. inż. Krzysztof J. Wołosz, prof. uczelni

dr inż. Sławomir Alabrudziński

dr inż. Mirosław Grabowski

dr inż. Witold Suchecki

dr inż. Marian Trafczyński

dr inż. Przemysław Trzciński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Maciej Dalewski