Skład osobowy

12 osób, w tym dwie osoby z tytułem naukowym profesora i 8 ze stopniem doktora. Zakład opiekuje się na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn specjalności Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej, profilem dyplomowania Aparatura Przemysłowa. Absolwenci otrzymują dyplomy inżyniera, po czym mogą podjąć studia magisterskie na tej samej specjalności. Pod opieką pracowników Zakładu powstaje 30-40 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych rocznie.

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Markowski - kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec

dr hab. inż. Jacek Wernik

dr hab. inż. Krzysztof J. Wołosz

- - - - -

dr inż. Sławomir Alabrudziński

dr inż. Maria Boszko

dr inż. Mirosław Grabowski

dr inż. Witold Suchecki

dr inż. Marian Trafczyński

dr inż. Przemysław Trzciński

- - - - -

st.tech. Urszula Grecka 

mistrz Maciej Dalewski