Skład osobowy

Kierownik Zakładu dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW

Nauczyciele akademiccy:
dr hab. inż. Zofia Kowalewska, prof. PW
dr inż. Dariusz Szychowski
dr inż. Iwona Wilińska
dr inż. Mariola Nowacka
mgr inż. Piotr Stefaniak

Pracownicy naukowo-techniczni:
inż. Krystyna Gozdanek
mgr Anna Karwowska
mgr inż. Agnieszka Lubarska

Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska