Badania i nauka

  • Badania procesów dysocjacji termicznej związków nieorganicznych,
  • Badania procesów wiązania i twardnienia cementów z dodatkami pucolanowymi,
  • Adsorbenty, badania tekstury i właściwości chemicznych powierzchni, zastosowania,
  • Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych sorbentów mineralno-węglowych,
  • Badania procesów oczyszczania wody i ścieków,
  • Badania procesów powstawania i rozkładu emulsji w technologii przerobu ropy naftowej,
  • Badania wysokodyspersyjnych układów heterofazowych w produktach naftowych.