Jednostki Instytutu

Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych (ZKiTB) - kierownik dr hab. inż. Roman Marcinkowski, profesor uczelni

Zakład Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych (ZMKiMB) - kierownik prof. dr hab. inż. Wiktor Szewczenko

Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska (ZISiOŚ) - kierownik dr hab. inż. Karol Prałat, profesor uczelni

Zespół Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli (ZIBiFB) - kierownik dr hab. inż. Dorota Bzowska, profesor uczelni

Centralne Laboratorium Instytut Budownictwa (CLIB) - główny specjalista mgr inż. Łukasz Majewski