O Instytucie

Instytut Budownictwa jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.