Instytut Budownictwa prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także studiów podyplomowych.

Prowadzone kierunki posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Instytut Budownictwa jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki podstawowe:

  • Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych
  • Zakład Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych
  • Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska
  • Zespół Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli
  • Centralne Laboratorium Instytutu Budownictwa
Uniwersytecki System Obslugi Studentow (USOS)
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna PW
     
Poczta PW Filii w Płocku
HelpDesk PW Filii w Płocku
Biuro Karier PW Filii w Płocku

Instytut Budownictwa prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w szerokim zakresie tematycznym.

  • Główne kierunki działalności
  • Konferencje
  • Laboratoria i aparatura
  • Repozytorium PW - baza publikacji
  • Oferta usługowa

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Centrala: (24) 36-72-100