Instytut Budownictwa prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także studiów podyplomowych.

Prowadzone kierunki posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Instytut Budownictwa jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki podstawowe:

Uniwersytecki System Obslugi Studentow (USOS)
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna PW
     
Archiwum-Prac-Dyplomowych
HelpDesk PW Filii w Płocku
Biuro Karier PW Filii w Płocku

Instytut Budownictwa prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w szerokim zakresie tematycznym.

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

telefon: (24) 36-72-214, 607 501 351

e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl