Koła naukowe

W ramach Instytutu Budownictwa funkcjonują 2 koła naukowe:

  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
  • Koło Naukowe Budownictwa