Dydaktyka

Instytut Budownictwa prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich.
Prowadzone kierunki posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.