Aktualności Dziekanatu

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.

Informujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. włącznie wybrane zajęcia laboratoryjne i projektowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni lub w trybie hybrydowym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie 27-29.11.2020 r. (V zjazd)

Informujemy, że w dniach 27 – 29 listopada 2020 r. (V zjazd) wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych - tryb realizacji zajęć od 23.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu BMiP.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych

Informujemy, że w dniach 20 – 22 listopada 2020 r. (IV zjazd) zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

Informujemy, że w dniach 16 – 20 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym (dotyczy to również zajęć, które do tej pory były realizowane bezpośrednio na Uczelni). Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć od 23 listopada 2020 r. zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 19 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r.:

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalny.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie zdalnym.
 9. Seminaria dyplomowe są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 19.10.-15.11.2020 

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Informujemy, że obowiązkowe szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia odbędzie w terminie 18-21 października 2020 r.  Szkolenie dotyczy również studentów niebędących absolwentami studiów pierwszego stopnia na WBMiP PW.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Obowiązek informowania Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. (link w załączeniu: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/0d939e412feaf92ace2288fd1d224c33.pdf ) obowiązkiem studenta i doktoranta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. Informację należy przekazać na adres e-mail: powiadomienia.wbmp@pw.edu.pl oraz powiadomienia@pw.edu.pl

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Informacje dotyczące organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r.

 Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie od 1 października 2020 r. do 18 października 2020 r. 

 1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
 2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
 3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
 4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 5. Projekty są realizowane w trybie zdalnym (nie dotyczy pierwszego roku studiów pierwszego stopnia) lub stacjonarnym.
 6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym.
 7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie stacjonarnym.
 9. Seminaria dyplomowe/doktoranckie są realizowane w trybie zdalnym.
 10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.
 11. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym, odbywają się w trybie stacjonarnym. Zaliczenia, przeprowadzane z zajęć realizowanych w trybie zdalnym, odbywają się w trybie zdalnym.
 12. Tryb zimowej sesji egzaminacyjnej będzie określony z uwzględnieniem panujących warunków sanitarno-epidemicznych oraz wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.

Wykaz realizowania zajęć dydaktycznych i przeprowadzania zaliczeń na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w okresie 01.10.-18.10.2020