Skład osobowy

Prezes – Mateusz Golis

Wiceprzewodniczący – Piotr Jankowski

Sekretarz – Kamil Rosiak

Skarbnik – Mikołaj Czekaj