Skład osobowy

Przewodniczący: Krzysztof Tatuch

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Jankowska